Ga naar thema Dierbaar Ga naar thema Groenglas Ga naar alle thema's Ga naar de portfolio

Ik neem deel aan de Lochemse kunstroute 2019. U kunt een kijkje nemen in het glasatelier. Speciaal voor de kunstroute is een "Zieletuin" ingericht met beelden en glaswerk.

Uitnodiging kunstroute 2019

colofon | cookies | tips